Archive for 'Natječaji'

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na ...

Opširnije →

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće stručno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća– 1 znanstvenika/znanstvenica

Uvjeti:  pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene prijelaznom odredbom članka 40. stavak 3. i člankom 41. Zakonom o ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/16-02/01; Urbroj: 380/19-01-03/16-17) od 23. 06. 2016. godine, kao i temeljem uputa Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA ...

Opširnije →

Odluka o poništenju natječaja

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA  NA VRIJEME OD 4 GODINE– 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA  objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest od 2. 5.  2016. godine.

 

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 119-02/16-01/01; Urbroj: 380/19-01-03/16-15) od 28. 04. 2016. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA ...

Opširnije →

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE
A. Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod
Tel. 035 447 243; e-mail: info@hipsb.hr
raspisuje
Natječaj
za „Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje”

Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
Radovi opsega između 10 i 40 kartica šalju se, u elektroničkom i otisnutom obliku, na ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest ( izbor na više znanstveno radno mjesto i u znanstveno zvanje):

  1. izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – trajno zvanje (ponovni izbor) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za ...
Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano radno mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (zamjena za privremenu nenazočnost zaposlenice) :

izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj odjeljka III. vrste – voditelj Ureda ravnatelja Instituta – zapošljavanje na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice s ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća postojeća sistematizirana znanstvena radna mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (popuna upražnjenog znanstvenog radnog mjesta i izbor na viša znanstvena radna mjesta):

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znansosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. ...
Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 20. siječnja 2015. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(„Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO ...

Opširnije →

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb objavljuje

 PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog na mrežnim stranicama Instituta od 6. listopada 2014. godine za izbor doktoranda u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na 2 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Hrvatski institut za povijest

Opširnije →
Page 4 of 5 12345