Archive for 'Natječaji'

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE
A. Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod
Tel. 035 447 243; e-mail: info@hipsb.hr
raspisuje
Natječaj
za „Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje”

Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
Radovi opsega između 10 i 40 kartica šalju se, u elektroničkom i otisnutom obliku, na ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest ( izbor na više znanstveno radno mjesto i u znanstveno zvanje):

  1. izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – trajno zvanje (ponovni izbor) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za ...
Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano radno mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (zamjena za privremenu nenazočnost zaposlenice) :

izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj odjeljka III. vrste – voditelj Ureda ravnatelja Instituta – zapošljavanje na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice s ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća postojeća sistematizirana znanstvena radna mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (popuna upražnjenog znanstvenog radnog mjesta i izbor na viša znanstvena radna mjesta):

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znansosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. ...
Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 20. siječnja 2015. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(„Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO ...

Opširnije →

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb objavljuje

 PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog na mrežnim stranicama Instituta od 6. listopada 2014. godine za izbor doktoranda u radni odnos na određeno vrijeme na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na 2 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Hrvatski institut za povijest

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/14-04/01; Ur. broj: 380/19-01-01/14-6, od 23. listopada 2014. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

 

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 22. rujna 2014. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/13-04/00139; Urbroj: 533-19-13-0002) od 29. studenoga 2013.  godine i Odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest  od 29. siječnja 2014. godine te temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

 

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest  od 19. srpnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-01/13-06/00014; Urbroj:533-19-13-0002) od 10. srpnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće ...

Opširnije →

Natječaj za sistematizirana znanstvena radna mjesta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 30. travnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 119-02/13-01/02; Ur. broj: 533-13-5) od 23. travnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na ...

Opširnije →

Natječaj za izbor znanstvenog novaka

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel: 01/4851-720, Fax: 01/4851-725

Na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/12-04/00108; Urbroj: 533-19-13-0009) od 6. ožujka 2013. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. i 43. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) raspisuje se

N A T ...

Opširnije →
Page 4 of 5 12345