Nezavisna Država Hrvatska 1941. - 1945. sociokulturni i komunikacijski aspekti

Šifra projekta: 019-0190609-0579
Voditelj projekta: dr. sc. Nada Kisić Kolanović, znanstvena savjetnica
Matični broj istraživača: 20996
Elektronička pošta voditelja projekta: nkisic@isp.hr
Status projekta: Projekt u okviru programa
Naziv programa: Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
Ustanova projekta: Hrvatski institut za povijest
Odjel ustanove: Odjel za suvremenu povijest
Trajanje projekta: pet godina

Sažetak projekta:
Znanstveno istraživački projekt «Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945.-sociokulturni i komunikacijski aspekti», osmišljen je kao istraživanje povijesnog nasljeđa «hrvatske nacije-države» proglašene tijekom Drugoga svjetskog rata. Uz klasičan pristup političke povijesti koji je u hrvatskoj historiografiji već dao rezultate, na projektu će se prakticirati istraživanje sociokulturnoga i komunikacijskog prostora NDH. Stoga će se na projektu nastojat osigurat kritički uvid u nekoliko važnih polja istraživanja koja su ujedno i najspornije točke povijesnoga legitimiteta NDH. Projekt je istraživački konstituiran od nekoliko tema:
Istraživačkom temom «Islam i muslimani u NDH» (nositeljica dr. sc. Nada Kisić Kolanović) želi se dati primjereno znanstveno utemeljenje nacionalizacije muslimana/Bošnjaka unutar NDH. Analizom njihovog vjerskog i kulturnog statusa u okviru etnocentrične «hrvatske države» istraživanje će se usmjeriti na interkulturalnu komunikaciju islamskoga i zapadnoeuropskog kulturnog kruga kao i na tipološku karakterizaciju islama kako na razini promidžbe NDH tako i na razini akademskog znanja i hrvatskih kulturnih institucija. Unutar teme također se planira se kritičko izdavanje memoara Ademage Mešića. Ovaj vrijedan povijesni izvor baca svjetlo na kompleksan proces približavanja muslimana/Bošnjaka hrvatskoj nacionalnoj ideologiji i zapadnom kulturnom krugu.
Istraživačka tema «Promidžba i mediji u NDH « (nositelj dr. sc. Mario Jareb) usmjerena je na fenomen «masovne« politike ustaškoga pokreta i proizvodnju nacionalne mitologije. U okviru istraživanja prednost se daje obilježju i funkciji tiskanih medija (novine, časopisi, brošure, plakati i dr.) kao i filmskoga gradiva NDH (Hrvatska u riječi i slici, Hrvatski slikopisni tjednik). Primjerenije će se istražiti i refleksivni obrasci ideologije fašizma i nacionalsocijalizma u razdoblju negativne konjukture na hrvatskoj sceni 1941.-1945. godine.
Svoje primjerenije znanstveno utemeljenje na projektu će dobiti istraživačka tema posvećena «kulturnim institucije u NDH» ( nositelj teme mr. Višeslav Aralica) s težištem na analizi djelovanja i značenja Matice Hrvatske i Hrvatskog sveučilišta u NDH. Unutar kulturnoga kruga rekonstruirat će se djelovanje hrvatske nacionalističke elite kako bi se ona pozicionirala i kritički vrednovala unutar europske demokratske tradicije.
Četvrta istraživačka problematika usmjerena je na povijest nasilja i represije u NDH ( nositelj teme dr. sc. Davor Kovačić) u širokom rasponu modaliteta i institucija od policije, oružništva, ustaških postrojbi i redovne vojske NDH.
Imamo li u vidu da se u nacionalnoj historiografiji kroz istraživanje Drugoga svjetskoga rata i NDH još uvijek reflektiraju ideološki prijepori, ovaj je znanstveni projekt zamišljen kao kritičko suočavanje s povijesnom baštinom NDH kroz inovativne istraživačke teme i primjerenije standarde istraživanja. Istraživanja na projektu «Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945.-sociokulturni i komunikacijski aspekti», trebala bi nadoknaditi manjak uravnoteženih i višeslojnih povijesnih analiza razvoja hrvatskog društva 1941.-1945. godine.

Ključne riječi:
NDH, Drugi svjetski rat, ustaški pokret/promidžba, muslimani-Bošnjaci-islam, kultura, represija

Istraživači na projektu:

  • dr. sc. Nada Kisić Kolanović, voditeljica projekta
  • dr. sc. Mario Jareb
  • dr. sc. Davor Kovačić
  • dr. sc. Stipe Kljaić

Vanjski suradnici na projektu:

  • dr. sc. Husnija Kamberović (Istorijski institut u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)