Ljudski gubici Hrvatske u drugom svjetskom ratu i poraću

Šifra projekta: 019-0190609-0584
Voditelj projekta: dr. sc. Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik
Matični broj istraživača: 202910
Elektronička pošta voditelja projekta: geiger@isp.hr
Status projekta: Projekt u okviru programa
Naziv programa: Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
Ustanova projekta: Hrvatski institut za povijest
Odjel ustanove: Odjel za suvremenu povijest
Trajanje projekta: pet godina

Sažetak projekta:
Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću, nezaobilazni su dio novije hrvatske povijesti. U historiografiji i srodnim strukama objavljeno je do sada mnoštvo radova o ljudskim gubicima Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću. Znatan broj radova čine pouzdanu osnovu za nastavak istraživanja. Važno je upotpunjavanje dosadašnjih spoznaja i reinterpretacija dosadašnjih rezultata istraživanja, često proizvoljnih i netočnih, posebice u historiografiji, publicistici, javnim medijima i udžbenicima povijesti. Potrebna je sustavna obrada, kritičko sagledavanje i prikaz ovih zasigurno najvažnijih i nezaobilaznih problema i tema novije hrvatske povijesti. Projektom se nastavljaju istraživanja dosadašnjih spoznaja o ljudskim gubicima Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću.
Otvaranjem istraživanja i novih tema: (“Represija komunističkih vlasti u Hrvatskoj nad civilnim stanovništvom: logori, zatvori, prisilni rad (1945.-1952.)” (dr. sc. Vladimir Gajger), “Rad Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača na području Hrvatske (1944.-1947.)” (Martina Grahek Ravančić, prof.), “Prisilne i dobrovoljne migracije stanovništva tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća na području Hrvatske (1941.-1948.)” (Marica Karakaš Obradov, prof.)), nastoji se sustavno obraditi ova problematika.
Zaseban dio projekta, istraživački i tehnički, tema je “Popis žrtava Drugog svjetskog rata i poraća” (dr. sc. Josip Kolanović).
U okviru ove teme istražiti će se izvori o ljudskim gubicima Hrvatske i Hrvata u Drugom svjetskom ratu i poraću te upotpuniti i ispraviti ranije izrađeni popisi. U konačnici izraditi će se baza podataka o ljudskim gubicima Drugoga svjetskog rata i poraća, s podacima o stradalim i žrtvama, mjestu, vremenu i načinu na koji su izgubili život, uz izvor podataka. S obzirom na velik broj stradalih i žrtava, pouzdanost postojećih popisa i dostupnost izvora, ovo istraživanje nastavak je i dio dugoročnog istraživačkog napora čiji je cilj pouzdana i iscrpna evidencija ljudskih gubitaka Drugog svjetskog rata i poraća. Osim provjere, ispravljanja i dopune podataka postojećih popisa, utvrditi će se i područja koja su slabo dokumentirana i mogući izvori njihovih podataka. Time će se stvoriti preduvijet da se po završetku ovog istraživanja pristupi okončanju popisa ljudskih gubitaka Drugoga svjetskog rata i poraća. Procjenjuje se da je ukupan broj ljudskih gubitaka koje će biti moguće evidentirati nekoliko stotina tisuća. S obzirom na dostupne izvore, u okviru ovog istraživanja biti će moguće obraditi podatke za 80-90% stradalih i žrtava. Objedinjavanjem podataka iz različitih popisa, njihovom provjerom na izvornom arhivskom gradivu i korištenjem novih izvora osigurati će se cjelovitost i pouzdanost podataka, koliko to dopuštaju raspoloživi izvori, i time onemogućiti njihovo proizvoljno tumačenje. Realizacijom istraživanja stvoriti će se uvjeti za daljnje znanstveno istraživanje, posebice na pojedinim užim područjima i problemima te provjera dosadašnjih hipoteza koje su se iznosile u znanosti i javnosti te za svestranu ocjenu uzroka, pojavnih oblika, društvenih, demografskih i političkih posljedica ratnih stradanja.

Ključne riječi:
Drugi svjetski rat, Hrvatska, ljudski gubici

Istraživači na projektu:

  • dr. sc. Vladimir Gajger, voditelj projekta
  • dr. sc. Martina Grahek Ravančić
  • dr. sc. Marica Karakaš Obradov

Vanjski suradnici na projektu:

  • dr. sc. Josip Kolanović