Položaj i razvoj Hrvatske 1918. - 1941.

Šifra projekta: 019-0190609-0580
Voditelj projekta: dr. sc. Zdravko Dizdar, viši znanstveni suradnik
Matični broj istraživača: 20735
Elektronička pošta voditelja projekta: zdizdar@isp.hr
Status projekta: Projekt u okviru programa
Naziv programa: Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
Ustanova projekta: Hrvatski institut za povijest
Odjel ustanove: Odjel za suvremenu povijest
Trajanje projekta: pet godina

Sažetak projekta:
Položaj i razvoj Hrvatske u razdoblju između dva svjetska rata (1918.-1941.) nezaobilazni je dio novije hrvatske povijesti. Hrvatska je u razdoblju od 1918. do 1941. kratko bila sastavni dio Države Slovenaca, Hrvata i Srba, a zatim Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca/Kraljevine Jugoslavije. Uslijed centralizacije državne uprave i nacionalne unitarizacije koju su provodile vladajuće strukture te države – kraljev dvor, vojni vrhovi i velikosrpska građanska elita, Hrvatska i hrvatski narod našli su se u neravnopravnom položaju u nacionalnom, političkom, gospodarskom i kulturnom pogledu. To je utjecalo na stvaranje u Hrvatskoj najsnažnije i najaktivnije političke oporbe u zemlji vladajućem jugoslavenskom državnom ustroju i politici režima, ali i na jaku presiju režima prema oporbenim snagama u Hrvatskoj. Stoga su teme vezane uz politički razvoj sastavni dio i ovog projekta. No, unutar njega se želi u većoj mjeri istražiti i glavna obilježja društvenog i gospodarskog razvoja. Težišta istraživanja u okviru navedenog projekta biti će na političkom teroru, građanskim udrugama, liberalizmu u hrvatskoj politici, društvenom i gospodarskom razvoju, te odnosu državnog aparata vlasti i organa lokalne samouprave. Time se želi nadomjestiti dio onoga još neistraženog i potpuno ili djelomično nepoznatog iz toga bitnog, složenog i teškog razdoblja hrvatske povijesti 20. stoljeća.

Ključne riječi:
Kraljevina Jugoslavija, politička represija, nacionalni identitet, građanske udruge, liberalizam, građansko društvo

Istraživači na projektu:

  • dr. sc. Zdravko Dizdar, voditelj projekta
  • dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan
  • dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić
  • dr. sc. Hrvoje Čapo
  • dr. sc. Ivana Šubic