Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945. - 1990.

Šifra projekta: 019-0190609-0582
Voditelj projekta: dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik
Matični broj istraživača: 110353
Elektronička pošta voditelja projekta: zdenko@radelic.com
Status projekta: Projekt u okviru programa
Naziv programa: Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
Ustanova projekta: Hrvatski institut za povijest
Odjel ustanove: Odjel za suvremenu povijest
Trajanje projekta: pet godina

Sažetak projekta:
Istraživanja komunizma u Europi nakon sloma njegova sustava daleko su odmakla te između ostalog pokazuju da unatoč uniformnosti modela postoji mnogo razlika uvjetovanih mjestom i vremenom. Naša historiografija zaostaje u tim istraživanjima, sadržajem i metodološki. Nedostaje analiza iz socijalne povijesti ali su neistraženi i mnogi politički i diplomatski aspekti hrvatske prošlosti. U tom smislu sustavno proučavanje komunističkog razdoblja hrvatske povijesti treba iznijeti na vidjelo osobitosti procesa, institucija i činitelja iz vremena njezine uključenosti u SFRJ. Riječ je o nizu tema koje dosad nisu proučavane ili su jednostrano interpretirane. Istraživači će rabiti historijski pristup kao i modernu metodologiju društvenih znanosti. Sastavni dio istraživačkog postupka bit će upućenost na usporednu analizu sličnih događaja u drugim europskim zemljama koje su imale komunističko uređenje. Teme u projektu različitog su kronološkog obuhvata ali u cjelini tvore mozaik najvažnijih procesa i događaja u razdoblju 1945.-1990.: Britanski pogled na Hrvatsku -Hrvatska u britanskoj politici prema Jugoslaviji 1949.-1955., UDB-a: sigurnosna, obavještajna i protuobavještajna služba jugoslavenske komunističke vlasti 1944.-1953., Utjecaj industrijalizacije na promjene u načinu života stanovništva, Politička biografija Većeslava Holjevca te Oblikovanje javnog mnijenja u Hrvatskoj o antifašizmu. Rezultati istraživanja bit će javnosti prezentirani u obliku znanstvenih rasprava i monografija, a znanstveni novaci će svoja istraživanja verificirati kao doktorske disertacije. Uz znanstvene prinose radovi s ovog projekta imat će primjenu u obrazovanju te biti zanimljivi i široj publici jer je riječ o temama o kojima u društvu postoje različite predodžbe često i povijesno neutemeljene ali i uzrokovane složenim zbivanjima posljednjih pedeset godina.

Ključne riječi:
vlast, društvo, komunizam/socijalizam, Hrvatska, 1945.-1990., antifašizam

Istraživači na projektu:

  • dr. sc. Zdenko Radelić, voditelj projekta
  • dr. sc. Marko Zubak
  • dr. sc. Josip Mihaljević

Suradnici na projektu:

  • dr. sc. Marijan Maticka
  • dr. sc. Mariana Stamova
  • dr. sc. Tihomir Cipek