Republika Hrvatska i Domovinski rat (1991.-1995.-2000.)

Šifra projekta: 019-0190609-0586
Voditelj projekta: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni suradnik
Matični broj istraživača: 244740
Elektronička pošta voditelja projekta: davor.marijan@zg.htnet.hr
Status projekta: Projekt u okviru programa
Naziv programa: Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću
Ustanova projekta: Hrvatski institut za povijest
Odjel ustanove: Odjel za suvremenu povijest
Trajanje projekta: pet godina

Ciljevi projekta
Cilj projekta objektivno je i kritički istražiti najnoviju hrvatsku povijest da bi se na temelju znanstvenih načela što cjelovitije obradila uspostava Republike Hrvatske i događaji vezani za raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i komunističkog sustava. Istražili bi se tijek osamostaljenja Republike Hrvatske (RH), uvođenje višestranačkog sustava i demokracije, ratne operacije u obrani Hrvatske i borbi za njezine granice, politički i društveni odnosi u Republici Srpskoj Krajini, vanjskopolitički aspekti uspostave RH, uloga medija te demografske promjene i ljudski gubici. U ovisnosti o mogućnostima tj. o zapošljavanju znanstvenih novaka, istražio bi se i odnos Hrvatske prema događanjima u Bosni i Hercegovini te problem izbjeglica i prognanika.
Sadašnji projekt Republika Hrvatska i Domovinski rat (1991.-1995.-2000.) nastavak je projekta Stvaranje Republike Hrvatska i Domovinski rat 1991.-1995.-1998., koji je uspješno okončan brojnim člancima, knjigama pojedinih istraživača te zajedničkom knjigom petorice autora Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat (Zagreb, Hrvatski institut za povijest i Školska knjiga, 2006.). I dalje pred istraživačima ostaje cilj da svojim rezultatima potvrde da se istraživanje Republike Hrvatske s naglaskom na ratnim godinama, uklapa u istraživanje povijesti 20. stoljeća u Hrvatskoj i da ne predstavlja neki poseban i izdvojen dio. Drugim riječima, istraživači će inzistirati na tezi da istraživanje najnovije povijesti nije manje historiografsko, a tobože više političko razmatranje naše nedavne prošlosti, nego da ima potpunu historiografsku opravdanost.
Koristit će historiografske metode (kritička obrada arhivskih i objavljenih dokumenata), ali i dostignuća drugih znanstvenih disciplina koje se bave ovom temom (politologija, demografija, sociologija, etnologija). Osim u arhivima u Hrvatskoj i svijetu, istraživači će raditi i u arhivama pojedinih ministarstava i državnih tijela te civilnih udruga, dakako u ovisnosti o zakonskim mogućnostima korištenja, dostupnosti i sređenosti njihovih fondova. Koristit će i fondove domaćih i inozemnih novinskih i drugih medijskih kuća, koji su na raspolaganju na internetu.

Ključne riječi:
Hrvatska, Domovinski rat, Hrvati, Srbi, žrtve, Jugoslavenska narodna armija

Istraživači na projektu:

  • dr. sc. Davor Marijan, voditelj projekta
  • dr. sc. Nikica Barić
  • dr. sc. Albert Bing
  • dr. sc. Ivica Lučić
  • dr. sc. Jakša Raguž
  • dr. sc. Domagoj Knežević

Suradnici:

  • dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik