Odjel za suvremenu povijest

Voditelj odjela: dr. sc. Zdenko Radelić

Voditelj programa: dr. sc. Nada Kisić Kolanović

Znanstveni program Modernizacija i identitet Hrvatske u 20. stoljeću osmišljen je kao slojevita povijesna analiza hrvatskog društva od 1918. do 1998. godine. To će se razdoblje istražiti u najvažnijim historiografskim kontekstima, kroz nove povijesne izvore i nove pristupe. Primjereno potrebama moderne historiografije program će se realizirati kroz istraživanje nekoliko problemsko-kronoloških cijelina. Prva uključuje povijesni prostor Hrvatske u sustavu Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918- 1941. s težitem na segmentaciji njezinih nacionalnh interesa naspram države centralističkog tipa. Istražit će se djelovanje političkih stranka i građanskih udruga, društevni razvoj urbanih centara te uloga hrvatske liberalne inteligencije. Druga istraživačka cjelina uključuje istraživanje Drugoga svjetskoga rata u Hrvatskoj 1941-1945. s težištem na analizi NDH, koja je već kao pojam proturječna. Istražit će se politička i kulturna praksa ustaškog pokreta i refleksivni obrasci ideologije fašizma na hrvatskoj sceni. Predmet analize bit će položaj muslimanima/Bošnjaka, te njihova etnokonfesionalna segmentacija poticana isključivošću NDH. Analiza će uključiti i problematika kulturnih institucija kao i povijest nasilja u NDH. Treća istraživačka cjelina koja obuhvaća vrijeme 1945-1951. bit će posvećena istraživanju specifičnih sociopolitičkih i demografskih posljedica II.svj. rata u Hrvatskoj. Istražit će progoni civilnog stanovništva, prisilne i dobrovoljne migracije, inkriminiranje “ratnih zločina”. Izradit će se baza podatak žrtava II. svj. rata i poraća. Četvrta istraživačka cjelina jest povijesti komunizma u Hrvatsko 1945-1974. godine s težištem na transformaciji vlasti i ugradbi komunističkih vrijednosti u društvene odnose. Istražit će odnos fenomen antifašističke političke kulture u komunističkoj inačici, međunarodni položaj Hrvatske, sigurnosno obavještajna služba, industrijalizacija i razvoj gospodarstva prema modelu državnog vlasništva, razvoj javnog zdrastva te uloga istaknutijih hrvatskih komunističkih lidera. Peta istraživačka cjelina posvećena je hrvatskoj povijesti 1991-2000. s težištem na istraživanju vojno-političkih aspkata Domovinskog rata i ljudskih gubitaka. Predmetom analizirat bit će događaji na ratištu, okolnosti i posljedice masovni zličini, fenomen izbjeglica i prognanika. Također će se istražit oblikovanja višestranačja, uloga medija te ideologijske i vojne konotacije Republike Srpske Krajine.

Prihvaćeni projekti u programu:

  • Položaj i razvoj Hrvatske 1918.-1941.
  • Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću
  • Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. – sociokulturni i komunikacijski aspekti
  • Republika Hrvatska i Domovinski rat (1991.-1995.-2000.)
  • Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945.-1990.