Opozicija i disidentstvo u komunističkoj Hrvatskoj

Opozicija i disidentstvo u komunističkoj Hrvatskoj

Fenomen opozicije i disidentstva iz vremena vladavine komunizma tema je koja je donedavno bila gotovo potpuno neistražena. Situacija nije bila mnogo bolja ni u historiografijama drugih europskih zemalja. U tom je smislu veliki iskorak napravljen projektom COURAGE, koji je istraživao (istražuje) kulturno-baštinski aspekt tih pojava. Taj projekt početni je korak u istraživanju i svojim brojnim rezultatima daje temeljnu infrastrukturu za daljnja istraživanja fenomena opozicije i disidentstva. Naime, prema svojim propozicijama, projekt COURAGE stvorit će široku bazu podataka i osnovni priručnik koji će biti polazišna točka za pisanje znanstvenih radova za široki spektar tema koje pojmovi opozicije i disidentstva natkriljuju. Tako u slučaju hrvatske nedavne povijesti, pored disidenata u standardnom smislu partijskih otpadnika, u fokus istraživanja ulazi i hrvatska iseljenička zajednica, koja je najotvorenije izražavala kritičke stavove prema komunističkoj vlasti, zatim Katolička crkva, koja je dugi niz godina djelovala kao jedina opozicijska institucija, kulturne institucije kao opozicijske institucije (Matica hrvatska), reformski nacionalni pokret („hrvatsko proljeće”), zastupnici liberalnih ideja, zastupnici radikalno lijevih ideja, stvaranje demokratskoga pokreta i političkih stranaka, refleksija opozicije i disidentstva u kulturi i umjetnosti (književnost, film, likovna umjetnost, glazba). Uza sve nabrojene teme obrađivala bi se i ona koja natkriljuje sve navedeno, a to je tema državne i partijske kontrole i cenzure.
Ovo bi mogao biti manji projekt koji bi se izravno nastavio na projekt COURAGE i kojim bi se kapitalizirala infrastruktura načinjena na COURAGE-u. Rad na njemu bio bi tradicionalno historiografski – pisanje znanstvenih članaka i na kraju knjige o povijesti opozicije i disidentstva u Hrvatskoj od 1945. do 1990. godine.