Raseljena i iseljena Hrvatska

Raseljena i iseljena Hrvatska

Povijest hrvatskoga naroda obilježena je brojnim migracijskim procesima, i prinudnim i dobrovoljnim imigracijama i emigracijama. Ti procesi nisu specifično obilježje samo novije hrvatske prošlosti, nego ih možemo pratiti tijekom čitavoga predmodernog razdoblja prošlosti – poglavito od vremena osmanskih prodora na prostore jugoistočne i srednje Europe – sve do suvremenosti. Razlozi tih migracijskih gibanja bili su različiti, ali su svakako bitno utjecali na različite procese razvoja hrvatskih prostora s očitim gospodarskim i demografskim posljedicama. Iako ova tema pruža iznimno širok dijapazon istraživačkih usmjerenja, u ovom projektno-tematskom bloku tijekom ovoga strateškog razdoblja naglasak će biti stavljen na suvremenu povijest, imajući na umu demografske i gospodarske aspekte koji i danas dijelom određuju svakodnevni život u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama. Dobar primjer mogućnosti suradnje unutar ovoga projektno-tematskog okvira jest suradnja s udrugama iseljenih Hrvata u Južnoj Americi, napose u Argentini (Instituto Studia Croatica) i Brazilu (Croatia Sacra Paulistana), s kojima je već ostvaren preliminarni kontakt i iskazana volja za dubljom projektnom suradnjom, poglavito preko Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH.