Izvori za hrvatsku povijest

Izvori za hrvatsku povijest

Izvorna povijesna građa trajni je temelj povijesnih istraživanja. Izdanja povijesnih izvora, uz uvjet da su kvalitetno pripremljena, desetljećima se koriste u istraživanju i dugo ne zastarijevaju. Većina znanstvenika Hrvatskoga instituta za povijest, baveći se proučavanjem pojedinih cjelina izvorne građe, i arhivske i bibliotečne, povremeno priređuje i objavljuje izabrane manje ili veće jedinice i zbirke takve građe da bi ova poslužila i drugim istraživačima te im olakšala pristup podacima koji ih zanimaju.
Zaseban segment rada na izdavanju povijesnih izvora odnosi se na tekstove pisane jezicima različitim od hrvatskoga (latinski, njemački, talijanski itd.). Tu je neophodna odgovarajuća filološka stručna sprema i u kritičko-egdotičkom priređivanju izvornikā i u njihovu eventualnom (u pravilu korisnom i poželjnom) prevođenju na hrvatski jezik.
Hrvatski institut za povijest na tom je području već ostvario zapažene rezultate, osobito u pogledu izdavanja i prevođenja djela hrvatskih latinističkih historiografa.
Glavnina priređivačkoga i izdavačkoga rada na ovom području odvija se u institutskoj Podružnici u Slavonskome Brodu uz suradnju znanstvenika iz drugih institutskih odjela, a stvaranje Odjela za digitalnu humanistiku pripomoći će daljnjem razvoju ovoga projektnog područja, poglavito u smislu objave izvora u digitalnom okruženju te korištenju i stvaranju digitalnih alata za njihovu uporabu.