Ekohistorija i agrarna povijest

Ekohistorija i agrarna povijest

Povijest okoliša ili „ekohistorija” već je oko pola stoljeća zasebno područje istraživanja u svjetskoj povijesnoj znanosti. I u Hrvatskoj su u novije vrijeme okupljene istraživačke skupine i projekti koji se bave pojedinim temama iz hrvatske povijesti u ekohistorijskoj vizuri. Važan doprinos tome dao je Institut, odnosno njegova Podružnica u Slavonskome Brodu istraživačkim projektom „Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća”, kao i organizacijom znanstvenih skupova posvećenih povijesnom značenju velikih rijeka Save i Dunava.
Isto tako agrarna povijest kao posebna grana gospodarske povijesti ima nezanemarivu tradiciju u hrvatskoj historiografiji, također u prvom redu vezano za kontinentalnu Hrvatsku (radovi J. Adamčeka, I. Kampuša, I. Karamana). Tijekom istraživanja potrebno je primjenjivati kvantitativne metode gospodarske povijesti. Analiza dobivenih rezultata omogućit će određivanje suodnosa između društvenih promjena i napretka/transformacije agrarnih djelatnosti.
U ovom tematsko-projektnom području namjera je kombinirati istraživačke pristupe ekohistorije i agrarne povijesti. Istraživačka pitanja u sebi će spajati demografiju, gospodarstvo i ekohistoriju, tj. odnos čovjeka i prirode. Pritom će se definirati pojedina problemska težišta kao što su pretvaranje prirodnoga u društveni kapital i povijesni procesi iz ekohistorijske perspektive.