Urbana povijest Hrvatske

Urbana povijest Hrvatske

Područje istraživanja ovog projekta je pred-moderni grad na hrvatskom povijesnom prostoru. Prostor današnje Hrvatske bio je oblikovan mrežom urbanih središta, koja su se razlikovala u razinama svoga društvenog razvitka, razdoblju svoga postanka, razinama autonomije, a dinamika i kontinuitet njihova razvoja ovisili su o specifičnim povijesnim okolnostima. Ta raznolikost nudi velik prostor za interdisciplinarni pristup, komparaciju i razvoj različitih metodoloških pristupa. Ipak, povijest pred-modernog grada na hrvatskom prostoru nije sustavno i komparativno obrađena.

Naglasak u istraživanjima ovog projekta bit će na rekonstrukciji posjeda gradskoga stanovništva i njihovoj dinamici, na rekonstrukciji povijesti urbanog stanovništva, na “urbanoj memoriji” i gradskom identitetu. Projekt će poticati ravnomjernost istraživanja u svim dijelovima Hrvatske, odnosno poticati komparacije među gradovima različitih regija. Urbana povijest planira pomaknuti kut istraživanja izvan regionalnih povijesti ali i šire od nacionalne povijesti, a hrvatski grad promatrati i u sklopu širih europskih procesa, struktura i društvenih pojava.

Iako će se istraživanje u prvome redu temeljiti na pisanoj građi (objavljenoj a osobito neobjavvenoj), pristup će se bazirati na razumijevanju povijesti grada kao kompleksnog društveno-prostornoga organizma. Projekt planira rezultate svojih istraživanja prezentirati relevantnim monografijama, studijama, ali i on-line bazama podataka i digitalnim rekonstrukcijama. Projekt svojim metodološkim pristupom želi povezati temeljna istraživanja s najsuvremenijim interdisciplinarnim i komparativnim pravcima urbane povijesti te digitalnom tehnologijom.

Suradnici na projektu planiraju se se povezati sa srodnim projektima/centrima u Hrvatskoj i u Europi te raditi na zajedničkoj suradnji. Projekt organizira međunarodni znanstveni Triennale “Grad hrvatskog srednjovjekovlja” (2010., 2013.).

Projekt objavljuje i Zbornike radova Triennala (Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014)

 

URBES

Voditelj: dr. sc. Irena Benyovsky Latin