Između Istoka i Zapada

Između Istoka i Zapada: Hrvatski povijesni prostori od kasne antike do novoga vijeka u kontekstu crkvenih i vjerskih međuutjecaja Istoka i Zapada

Tijekom minulih stoljeća hrvatski su prostori bili u okvirima različitih političkih tvorevina, što se nužno odrazilo i na formiranje hrvatske kulture u multikulturnome ozračju. Dugi niz godina, iz brojnih društvenih razloga, povijest Crkve nije se u hrvatskoj historiografiji sustavno proučavala na razini usklađenoj sa suvremenim historiografskim metodologijama i pristupima. Istodobno je u cijelome predmodernom razdoblju i velikome dijelu modernoga doba upravo uloga Crkve ključna za formiranje društvenih, intelektualnih i političkih procesa na hrvatskim prostorima. Stoga je težište ovoga projekta usmjereno na proučavanje odnosa Crkve i društva od srednjega vijeka do modernoga doba na prostorima preklapanja Istoka i Zapada.
Stoga bi istraživačke teme koje obuhvaća ovaj projektni okvir mogle uključivati sljedeća područja: Crkva i sekularizam; Odnos Crkve prema totalitarnim režimima; Crkva i ratovi; Utjecaj međukonfesijskih odnosa na društvo i politiku; Doprinos Crkve znanosti; Socijalni i humanitarni aspekti djelovanja Crkve.
Rezultati ovoga tematsko-programskog područja – objavom na engleskome i drugim stranim jezicima – bili bi nadasve potrebna ispuna praznine u pitanjima političkih, kulturnih, gospodarskih i migracijskih procesa preklapanja Istoka i Zapada, odnosno na hrvatskim povijesnim prostorima.