Između Istoka i Zapada

Između Istoka i Zapada: Crkva i društvo na hrvatskim prostorima od kasne antike do suvremenosti

Prostor današnje Hrvatske bio je tijekom stoljeća uklopljen u različite državne zajednice, što se nužno odrazilo i na formiranje hrvatske kulture u multikulturalnome ozračju. Dugi niz godina, iz brojnih društvenih razloga, povijest Crkve nije se u hrvatskoj historiografiji sustavno proučavala na razini usklađenoj sa suvremenim historiografskim metodologijama i pristupima. Istodobno je u cijelom predmodernom razdoblju i tijekom modernizacije upravo uloga Crkve ključna za formiranje gotovo svih društvenih, intelektualnih i političkih procesa na hrvatskim prostorima. Stoga je težište ovoga projekta usmjereno upravo na proučavanje odnosa Crkve i društva u hrvatskim zemljama u kontekstu hrvatske dodirne zone Istoka i Zapada, gdje se susreću istočno-bizantski (kasnije osmansko-islamski) i zapadno-rimski civilizacijski krug.

U hrvatskoj je historiografiji cijeli niz tema u tom kontekstu potpuno neobrađen i neistražen, a gradivo iz domaćih i vatikanskih arhiva za crkvenu, crkveno-pravnu, društvenu i kulturnu povijest crkvenih i ostalih institucija većim je dijelom neobjavljeno i uglavnom nekonzultirano. S druge strane, u stranim historiografijama odnos (sraz i suživot) Istoka i Zapada razmjerno je dobro obrađen na razini političkih i djelomično kulturnih odnosa (i transfera), dok su odrazi tih procesa na hrvatskome prostoru posvema nepoznati široj historiografskoj javnosti. Stoga bi rezultati ovoga projekta – uz obveznu objavu na engleskome (i drugim stranim jezicima) – bili nadasve potrebna ispuna praznine u inozemnim historiografijama glede pitanja društvenih, političkih i dijelom gospodarskih procesa na prostoru dodira Istoka i Zapada, tj. na prostorima srednjovjekovnoga Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i rubnih istočnih dijelova kasnije Habsburške Monarhije, tj. Austro-Ugarske.

Voditelj: dr. sc. Ante Škegro